Aktualne projekty

Instalacja systemu PPoż (gaszenie mgłą wodną stacji transformatorowych)

                                           w Hucie Stali – Słowacja OFZ

 

       Modernizacja monitoringu CCTV dworców, przejazdów kolejowych

                                     oraz wiaduktów kolejowych PKP

 

 

 

 

            Modernizacja okablowania strukturalnego w sklepach TESCO

 

 

Instalacja systemów bezpieczeństwa w Muzeum II Wojny Światowej

                                                              w Gdańsku